POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable

HELLO NAILS S.L

Finalitat

Dades utilitzades amb la finalitat de gestionar les consultes plantejades a través de la pàgina web, mitjançant el seu tractament com a formulari web.
Dades utilitzades amb la finalitat de custodiar, recepcionar i gestionar candidatures d’ocupació, mitjançant el seu tractament com a currículum.

Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment explícit, prestat si proporciona la seva informació personal.

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. No es transferiran dades fora de la UE.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

Procedència de les dades

Les dades personals tractats en HELLO NAILS S.L. procedeixen de:
El propi interessat o el seu representant.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: HELLO NAILS S.L – B67151605

Dir. Postal: C/ Capitán Arenas, 48, 08034 Barcelona

Telèfon: +34 934 189 300

Correu electrònic: info@hellonailsacademy.es

Dades de contacte dels Delegats de Protecció de Dades:

TOTALDAT, S.L.U. C/ JOAQUÍN SÁNCHEZ VALVERDE, 3 (BADAJOZ) BADAJOZ

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En HELLO NAILS S.L. tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als següents tractaments:

Tractament dades

• Gestió de clients
No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.
• Publicitat i prospecció comercial
No és prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.
• Recursos humans
No és prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Termini de conservació dades

Les dades personals tractats es conservaran en tot cas mentre siguin necessaris per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o una vegada finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en Normativa aplicable per a atendre possibles responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament d’aquests?

Les bases legals per al tractament de dades personals en HELLO NAILS S.L. són les següents:

Legitimació tractament

Consentiment de l’interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L’informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.

Previsió de cessions

Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal.

Transferències internacionals

No es transferiran dades fora de la UE.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en HELLO NAILS S.L. estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. HELLO NAILS S.L deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen dret al fet que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva.

Per a l’exercici d’aquests drets, posi’s en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:

TOTALDAT, S.L.U. C/ JOAQUÍN SÁNCHEZ VALVERDE, 3 06006 (BADAJOZ) BADAJOZ.

D’igual mode, pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.